Naturpark Vadehavet

Skallingen , udsigt til Esbjerg

Skomagersletten efter oversvømmelse

Vilslev enge . Oversvømmelse.

Dansk sommer på Skallingen

Låningsvejen

Skallingen klitter

Grærup Langsø

Sommer på Skallingen

Ved Grærup

Strandeng

20% af prisen på alle mine indrammede akvareller fra 24. januar og hele februar 2019.
Akvarellerne kan ses på udstilling på Esbjerg Rådhus fra 22. januar til 31. januar 2019
desuden i butikken Artizan på hovedgaden i Ribe. hvor jeg selv passer butikken den 25. og 26. januar og 1. og 22. februar
desuden kan I aftale et besøg på gl. Vardevej 154, Esbjerg , 23398887