Naturpark Vadehavet

Skallingen , udsigt til Esbjerg

Skomagersletten efter oversvømmelse

Vilslev enge . Oversvømmelse.

Dansk sommer på Skallingen

Låningsvejen

Skallingen klitter

Grærup Langsø

Sommer på Skallingen

Ved Grærup

Strandeng

Værker fra aktuel udstilling på Vadehavscentret i Vester Vedsted.
Billederne hænger september, oktober og november 2018.
Vi har Kunsthåndværkermarked den 28. oktober hvor jeg selv er tilstede.